kraklab glob

Bureau de traductions

slaves et anglophones


contact
accueil

copyright©kraklab.ch
flag.f
flag.gb
flag.pl
[..]
Jadwiga Hoesick-Podolska  /ur. 26 stycznia 1905 w Warszawie, zm. 13 maja 1968 w Lanckoronie
[..]
Polska poetka i ceniona autorka książek dla dzieci i młodzieży, cieszącymi się dużą poczytnością wśród młodych czytelników. Współpracowała z wieloma wydawnictwami w Krakowie i Warszawie, między innymi: Księgarnia Ferdynanda Hoesicka, Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Ossolineum, Wydawnictwo Literackie Anczyc, Wydawnictwo Biblos, Wydawnictwo Senzacja, Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 
"Ani dna
bez kreski !
"

[..]
[..]
"Ród
w słu
żbie książki
i pióra
"

[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina

.
.
publikacje
Jadwiga Hoesick-Podolska była córką Ferdynanda Hoesicka - humanisty, pisarza, historyka literatury, redaktora naczelnego i współwłaściciela «Kuriera Warszawskiego», księgarza, wydawcy, muzykografa i biografa Fryderyka Chopina.
[..]
Jadwiga Hoesick ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Słuchała wykładów m.in. prof. Jana Łosia, prof. Ignacego Chrzanowskiego i prof. Józefa Kallenbacha, u którego w 1927 roku składała prace na seminarium niższym i wyższym: «Przyroda u Henryka Sienkiewicza» i «Konstanty Gaszyński».
Podczas «czwartków literackich», w saloniku Jadwigi Hoesick bywali m.in.: Zofia Natansonówna, Jan Kazimierz Zaremba czy prof. Karol Estreicher.
[..]
Jadwiga Hoesick była  korespondentką miesięcznika «La Pologne». Mając 25 lat wydała pierwszy tomik poezji, «Różowe migdały».
[..]
Przez wiele lat organizowała odczyty związane z twórczością Ferdynanda Hoesicka, wygłaszała również prelekcje na temat twórczości ojca i własnej. Uczestniczyła w kongresach literackich. Krakowska poetka znała łacinę, francuski, włoski, hiszpański, angielski, niemiecki i esperanto.
[..]
W ostatnim okresie życia zajęła się opracowaniem spuścizny literackiej swego ojca. 5 lat zajęło jej opracowywanie dalszej części Pamiętników Ferdynanda Hoesicka na podstawie jego diariusza i listów. Sześć tomów maszynopisu obejmujące lata od roku 1902 do 1941 zostało złożonych w Bibliotece Jagiellońskiej, Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (Ossolineum), gdzie czekają one na dalsze opracowanie.
fotografie
Jadwiga Hoesick-Podolska została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w 1947 i pozostała nim do chwili swojej śmierci w 1968. Od 25 stycznia 1958 roku była członkiem Polskiego PEN Clubu. Współpracowała z wieloma wydawnictwami w przygotowaniu wznowień dzieł ojca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - «Powieść mojego życia» (Ossolineum 1959), Państwowy Instytut Wydawniczy - «Legendowe postacie zakopiańskie» (PIW 1959) i Polskie Wydawnictwo Muzyczne - «Chopin» (PWM 1967). Publikowała również liczne artykuły w czasopismach jak n.p: Śpiewak (lata 1930), Nowiny (lata 1950, 1960), czy Ruch Muzyczny (lata 1950, 1960).
[..]
Na dwa lata przed śmiercią wzięła udział w Światowym Kongresie Esperanto w Budapeszcie (Universala Kongreso de Esperanto 1966), do którego przygotowała się w języku węgierskim uczęszczając na dwumiesięczny lektorat na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W roku 1967 udała się do Anglii, gdzie wspólnie z Adamem Harasowskim pracowała nad jego książką «Kłębek legend wokół Chopina»The skein of legends around Chopin», Londyn 1967).
[..]
Wydane książki /wybór/ :
[..]
- Piękno i ludzie - felietony literackie  (1927 - 1931)
- Profesor muzyki  (Kraków 1928)

- Łkania i pieszczoty - poezje  (Drukarnia Ministerstwa Spraw Wojskowych , Warszawa) (Księgarnia Ferdynand Hoesick, Warszawa 1930)
- Różowe migdały - poezje  (Księgarnia Ferdynand Hoesick, Warszawa 1930, 1934) (Drukarnia J. Zielony, Warszawa)

- Chrzest i bierzmowanie  (Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1932)
- Paul Géraldy - poezje  (1933)
- Bunt zabawek  (Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Warszawa 1938) (Wydawnictwo Literackie Anczyc , Kraków 1938)
- Bunt zabawek  (Księgarnia Krzyżanowski, Kraków 1942)
- Bajka o małej muszce  (Kraków 1942)  (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946)
- Myszka mała co rodziców nie słuchała  (Księgarnia D. E. Friedlein, Kraków 1942)
- Lalki  (Księgarnia D. E. Friedlein, Kraków 1942)
- Miś (Historia z przypadku o małym niedźwiadku)  (Wydawnictwo Senzacja, Kraków 1943)
- Historia z przypadku
  (Wydawnictwo Senzacja, Kraków 1943)
- Kwiaty i kwiatki - książeczka Izi i Beatki
  (Księgarnia Powszechna, Kraków 1943)
- Bajka arabska  (Księgarnia powszechna, Kraków 1943, 1944)
- Świergoty ptaszęce  (Wydawnictwo Zakon Pijarów, Kraków 1944, 1999)
- Gruszki na wierzbie  (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946)
- Hanka smutna Krakowianka  (Wydawnictwo Biblos, Kraków) (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946)
- Rubinowy Czarodziej  (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946)
- Bryś i jego pan  (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946)
- Grymasy dyni  (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946)
- Legenda o małym stawie  (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946)
- Księżniczka Kunegunda  (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946)
- Zbiór powinszowań  (Wydawnictwo Biblos, Kraków)
- Mały Tadeusz  (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946)
- Pies Królowej Jadwigi  (Wydawnictwo Interprint, Kraków, Warszawa 1946).
[..]
Jedna z jej dwóch córek, Beatrix Podolska kontynuuje - w swojej pracy zawodowej i zamiłowaniach - tradycję rodzinną.
Jadwiga Hoesick-Podolska odeszła od nas w kwiecie wieku i w pełni sił twórczych dnia 13 maja 1968 roku w swoim ukochanym domku w Lanckoronie koło Krakowa.
[..]
[..]
źródła :  Wikipedia.pl, Wikipédia.fr, Wikipedia.org, Uniwersytet Jagielloński, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, publikacje